Εταιρεία

Η εταιρεία CALCIT ιδρύεται το 1973 στο Βοτανικό από το Δημήτριο Παπαδόπουλο, χημικό μηχανικό στο επάγγελμα, ο οποίος με την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στη Γερμανία, εξοπλίζει την πρώτη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας ανθρακικού ασβεστίου στην Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς σε filler (πληρωτικά) για περισσότερο από μία δεκαετία. Ως πρωτοπόρος στον κλάδο του γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η χρήση συγκεκριμένων κοκκομετρικών κλασμάτων ανθρακικού ασβεστίου σε ποικίλα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως μπογιές, χρώματα, στόκους, κόλλες πλακιδίων, δομικά κονιάματα, λιπάσματα, ζωοτροφές, απορρυπαντικά, πλαστικά κ.α. και πειραματίζεται με τη σύσταση των πρώτων οικολογικών απορρυπαντικών. Η εταιρεία μεταφέρεται το 1989 σε νέο, μεγαλύτερο, ιδιόκτητο χώρο στην βιομηχανική περιοχή Μάνδρας Αττικής. Το 2000 ξεκινά ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση της μονάδας παραγωγής. Ταυτόχρονα συνιστάται ομάδα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στον τομέα των δομικών υλικών. Μια νέα συνεργασία ανοίγει το δρόμο για την ίδρυση το 2004 της εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία EUROSTICK και έδρα το Αιγάλεω, η οποία εισέρχεται δυναμικά στο χώρο της οικοδομής παράγοντας κόλλες πλακιδίων, στόκους και βελτιωτικά προϊόντα που πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι προσαρμοσμένα στις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας. Στα χρόνια που ακολουθούν χάρις στο υψηλής καθαρότητας ανθρακικό ασβέστιο, που αποτελεί και κεντρικό συστατικό των προϊόντων της, την άριστη ποιότητα όλων των προσθετικών, τη σύγχρονη τεχνολογία που εφαρμόζεται στον τομέα της παραγωγής, τον αδιάκοπο έλεγχο για τη διασφάλιση ποιότητας του τελικού προϊόντος, αλλά κυρίως χάρις στο πάθος και το όραμα των ανθρώπων μας η θυγατρική EUROSTICK αναδεικνύεται σε σταθερά αναπτυσσόμενη δύναμη στον κλάδο της οικοδομής. Η ύφεση που σταδιακά βαθαίνει σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της Ελλάδας από το 2008 και έπειτα δημιουργεί νέα δεδομένα και απαιτεί έξυπνη διαχείριση και προσαρμοστικότητα. Έτσι το 2011 η θυγατρική EUROSTICK συγχωνεύεται με την CALCIT και όλες οι δραστηριότητές μας μεταφέρονται πλέον μόνιμα στις 8000 τ.μ. έκτασης εγκαταστάσεις μας στη Μάνδρα Αττικής.

Η συσπείρωση των προσπαθειών μας, η προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία και η αφοσίωση στους στόχους μας, μας δίνουν δύναμη στους δύσκολους καιρούς που αντιμετωπίζει η χώρα μας και μας επιτρέπουν να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους μας στήριξαν σε κάθε μας βήμα για περισσότερο από 40 χρόνια και να υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε να τιμάμε την εμπιστοσύνη τους.

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία CALCIT δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης δομικών χημικών προϊόντων και κονιαμάτων. Η εταιρεία επεξεργάζεται ανθρακικό ασβέστιο ενώ διαθέτει συστήματα κόλλησης πλακιδίων, έτοιμους σοβάδες και κονιάματα, καθαριστικά, βελτιωτικά πρόσμικτα σκυροδέρματος και κονιαμάτων. Η Διοίκηση της Επιχείρησης CALCIT δεσμεύεται ώστε όλα τα τμήματα της Επιχείρησης, τα οποία επηρεάζουν την Ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, να είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο και έλεγχο, ώστε να μειωθούν, να εξαλειφθούν και κυρίως να προληφθούν οι ποιοτικές ατέλειες των προϊόντων με στόχο την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών, ανάλογη με την υποσχόμενη από εμάς άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας CALCIT αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας CALCIT:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε επίπεδο Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Υλοποίησης Υπηρεσιών.
  • Επενδύει στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία CALCIT αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Η CALCIT δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και κοινοποιεί αυτήν την προσπάθεια σε όλους τους εργαζόμενους και τους καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης. Τα Cookies αποθηκεύουν χρήσιμες πληροφορίες στον υπολογιστή σας για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του δικτυακού μας τόπου για εσάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση cookies.